A Dunai Vízmű Zrt. mederszint állapotfenntartó kotrást végez a vízkivételt biztosító, Dunába torkolló hidegvíz csatornáján, 2020. június – augusztus közötti időszakban, mellyel a vízkivétel biztonságát veszélyeztető mederiszaposodást szünteti meg. A munkálatoknak köszönhetően a következő időszakra is biztosítható az erőmű és a finomító működéséhez szükséges hűtővíz-kivétel, és ezáltal az energiatermelés, illetve a finomítási folyamatok fenntarthatósága.

A vízellátás folyamatos biztosítása érdekében - Vízjogi Üzemeltetési Engedélye alapján - a Dunai Vízmű jogosult a hidegvíz csatorna állapotát ellenőrizni és fenntartani, ami bizonyos időközönként mederkotrás elvégzését teszi szükségessé. Az aktuális munkálatokat előreláthatólag 2020 és 2021 nyarán, két ütemben hajtja végre a vállalat. A kotráshoz kapcsolódóan kitermelt – végső soron a Dunából származó – mederanyag elhelyezése szigorúan szabályozott, hatóságok által ellenőrzött és jóváhagyott folyamat. Az éves szinten megközelítőleg 30 000 m3 mederanyag kitermeléséhez, kezeléséhez és elhelyezéséhez a társaság minden szükséges engedélyt, hozzájárulást megszerzett. Az alkalmazott innovatív kotrási technológiának köszönhetően csak a könnyebb - Duna lebegtetett iszap frakciókkal azonos méretű - kotrási anyag kerül a torkolati szakaszon visszavezetésre Duna medermonitoring végzése mellett, míg a nehezebb frakciók építési alapanyagként felhasználásra kerülnek, indirekt módon csökkentve a folyómederben egyéb helyeken végzett bányászati tevékenységek hatását. Az alkalmazott technológia biztosítja az ivóvízbázisok érintetlenségét is.

A kotrási munkálatok tervezetten nem járnak olyan zajhatással vagy egyéb körülménnyel, mely a lakosság mindennapi életvitelét befolyásolná.

 dertmederbigoksmall.jpgA Dunai Vízmű Zrt.-ről:

A Dunai Vízmű Zrt. a Dunamenti Erőmű Zrt és a MOL Nyrt 2016-ban alapított közös leányvállalata, mely kizárólag az Erőmű és a MOL Dunai Finomító nyersvízellátásért felel, egyéb piaci tevékenységet nem végez. A társaság eszközeit továbbra is a Dunamenti Erőmű üzemelteti. A hatvanas években épült, azóta folyamatosan továbbfejlesztett ipari vízkivételi mű mintegy hat hektáron helyezkedik el. Az ipari vízmű alapvető feladata egyrészt a Dunamenti Erőmű kondenzációs blokkjainak hűtővízzel történő ellátása, másrészt a MOL Dunai Finomító részére folyamatos nyersvíz biztosítása. Emellett mindkét üzemet ellátja tűzivízzel, és sótalanvíz üzemeiket nyersvízzel.