A Dunamenti Erőmű tereprendezési és bontási munkálatai újabb szakaszba érkeztek, melyek az egykori F részi blokkokat érintik. Célunk, hogy az erőmű egyes, használaton kívüli üzemi területeinek értékét megőrizzük-megóvjuk, valamint – lehetőség szerint – későbbi beruházásokra is előkészítsük. Azon dolgozunk, hogy az így kialakított új környezet rendezettebb képet adjon az erőmű és a város számára is egyaránt.

A munkálatokat körültekintő tervezés és szakhatósági egyeztetés előzte meg, annak érdekében, hogy a munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyeket beszerezzük, és a vonatkozó jogszabályok előírásait betartsuk.

Sajtókapcsolat: info@dert.hu

 

Néhány további fontos információ a munkákkal kapcsolatban:

 

Miért van szükség a Dunamenti Erőmű belső/központi területén folyó tereprendezésre, a zajjal és porral járó bontásra?

A Dunamenti Erőmű az elmúlt években folyamatosan számolta fel elavult technológiai egységeit. Az F blokkokban zajló bontásra nem csupán későbbi beruházásaink, hanem az általános állagromlás elkerülése végett is szükség van, így ezáltal törvényi kötelezettségünknek is eleget teszünk.

 

Mitől van most valamivel nagyobb zaj, mint korábban?

Az elmúlt időszakban elsősorban a kevésbé zajos munkákat végeztük el, de a bontási munkálatok jelenlegi fázisában már a vasbeton szerkezetek felszámolása zajlik, ami intenzívebb zajjal és porral jár. A munkafázis erősebb zajjal járó része várhatóan 2-3 hónapig fog tartani, a munkálatokat a nappali órákban végezzük.

Bár a bontási munkák ipari területen zajlanak, a bontást végző munkagépek a környékbeli lakóövezetéig is elhallatszanak. Az ezáltal okozott időleges zajártalomért köszönjük a környékbeli lakosság megértését és türelmét.

 

Várhatóan meddig tartanak a bontási munkák?

Az F blokkok technológiai egységeinek területrendezését évekig terveztük és engedélyeztettük, ennek eredményeképpen 2013-ban kezdődtek meg az F részi blokkok bontási munkálatai, amelyeket terveink szerint 2017. őszén fejezünk be.

 

Milyen idősávban lehet számítani zajra?

A munkálatokat igyekszünk úgy szervezni, hogy az a lakosságot a lehető legkisebb mértékben zavarja, és többnyire munkanapokon 8 és 20 óra között zajlanak. Ettől függetlenül köszönjük a megértést, mivel egyes részmunkák időnként zajjal, porral járnak ezekben a hetekben.

 

További információért kérjük, forduljon a Dunamenti Erőmű titkárságához. Telefon: +36 23 544 200, email: info@dert.hu