Három év alatt összesen 70 millió forinttal támogatja a Dunamenti Erőmű Zrt. Százhalombatta kulturális és sportéletét, az önkormányzat pedig együttműködik a nagyvállalattal a településrendezési és -fejlesztési tervek kialakításában. Erről írt alá megállapodásokat Vezér Mihály polgármester, valamint Lehőcz Balázs elnök-vezérigazgató és Horváth Péter vezérigazgató-helyettes tegnap a városházán.
 
A város és a Dunamenti közötti partneri kapcsolat szellemében a cég vállalja, hogy 2017 és 2019 között összesen 70 millió forinttal járul hozzá a helyi kulturális életez, oktatáshoz, valamint egészségfejlesztéshez - például az amatőr sporttevékenységek és óvodai fejlesztések területén.

A nagyvállalat társadalmi szerepvállalás programja keretében korábban is hozzájárult a város életének színesítéséhez, a lakosság életminőségének javításához. Egyebek mellett tavaly kiemelten támogatta a Battai Napok megrendezését.

 "Nagy örömömre szolgál, hogy városunk és a Dunamenti Erőmű között a korábbi jó kapcsolat megerősítéseként létrejöhetett ez az együttműködés – mondta Vezér Mihály.  Az erőmű hozzájárulása az elkövetkező években további forrásokat biztosít a kulturális és sportélet fellendítéséhez, aminek igazán nagy hasznát vesszük. A támogatásnak köszönhetően kulturális események megrendezésére és sportágak felkarolására is lehetőségünk nyílik."

"A Dunamenti Erőmű felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy elkötelezettségét konkrét tettekkel, értékes társadalmi projektek támogatásával bizonyítsa – nyilatkozta Lehőcz Balázs. Bízunk benne, hogy a százhalombattai lakosok a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig maximálisan élvezhetik majd a támogatás hasznát a helyi oktatásban, valamint a kulturális és sportéletben."

A településrendezési szerződés megkötéséről még februári ülésén döntött a képviselő-testület. Vezér Mihály szerint a megállapodás  lehetőséget nyit a gazdasági érdekek számára és a város fejlesztési lehetőségeit is bővíti, vagyis mindkét fél számára előnyös. A szerződés szerint a DE Zrt. véleményezheti a városi településrendezési és -fejlesztési terveket. A megállapodás érinti az erőmű felhagyott zagytározójának és a lakóterület közötti védőerdőnek a kérdését, pontosítja a nagy vízimederrel kapcsolatos elhelyezkedést, az ipari besorolású területeket és a környezetvédelmi előírásokat, valamint az erőmű északi részén, a Csenterics út Érd felőli oldalán található ipari terület nem csak ipari területként történő hasznosítását is szolgálja. 
 
A cikk a Százhalombattai Hírtükörben jelent meg. http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=30410