A Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatása program keretében, a Dunamenti Erőmű Zrt. és konzorciumi partnere, a Navitasoft Zrt. pályázatot nyert. A projekt főbb adatait:

 

A projekt címe:

Rugalmas aggregátori platform fejlesztése és optimalizációja a villamosenergia-rendszerben

A projekt azonosítója:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00125

Támogatás összege:

399.280.564 Ft

Kedvezményezett:

A Dunamenti Erőmű Zrt. és a Navitasoft Zrt. által létrehozott konzorcium. A konzorcium vezetője a Dunamenti Erőmű Zrt.

Kezdési időpont:

2021. július 1.

Befejezési időpont:

2024. június 30.

Megvalósulási helyszín:

2440 Százhalombatta, Erőmű út 2., a Dunamenti Erőmű Zrt. székhelye

 

A projekt célkitűzése, hogy a megvalósításban részt vevő konzorciumi tagok a projekt során olyan energiaipari eredménytermékeket állítsanak elő, melyek több szempontból is hatékonyan támogatják a villamosenergia-ipart és annak szereplőit az ágazat stratégiai céljainak elérésében, az energiaátmenet által megteremtett technológiák és lehetőségek hazai meghonosításában.

A projekt eredményeként létrejön az az összetett aggregátori megoldás, amelyhez csatlakoznak a Dunamenti Erőmű erre alkalmas fogyasztó- és (kisebb) termelőegységei a kiépített digitális vezérlő rendszereken keresztül, illetve ide lesz integrálva a projekt keretében beszerzett elektrokémiai villamosenergia-tároló.

 

Az energiaátmenet eredményeként - a klímapolitikai célkitűzések elérése érdekében -, a magyar villamosenergia-rendszerben is egyre jelentősebb szerepet és részarányt képviselnek a megújuló, elsősorban naperőműves energiaforrások. Ez utóbbi termelők egyes időszakokban már a hazai áramtermelés negyedét is képesek biztosítani. Ez a volumen számos műszaki és gazdasági problémát vet fel, melyek kezelésére és kontrollálására kerül létrehozásra a Smart Aggregátor szoftvercsomag és a GreenBalance optimalizációs platform.

A villamosenergia-termelők és -fogyasztók, amennyiben valós görbéjük eltér az előrejelzettől, ún. kiegyenlítőenergia-költséget kell, hogy fizessenek. A kiegyenlítőenergia-költség jelenlegi elszámolása összetett képletek alapján történik, a bemeneti adatai nem minden esetben transzparensek, jövőbeli értéke pedig igen nehezen becsülhető. A megvalósítandó platform célja, hogy hatékony kiegyenlítőenergia-menedzsment eszközöket biztosítson a csatlakozó megújuló alapú energiatermelőknek, akár naperőműveknek, akár szélerőműveknek. Ezen szolgáltatással az időjárásfüggő termelők kiegyenlítő energiaköltségei tervezhetőbbé válnak, a beruházók a szolgáltatás igénybevételével csökkenthetik kockázataikat, kedvezőbb banki finanszírozást kaphatnak a projektjeikhez. Ezáltal támogatja a GreenBalance platform az időjárásfüggő megújuló termelők fenntartható terjedését.

A projekt céljai között kiemelkedő helyet foglal el, hogy a kiegyenlítő energiaköltségeket ne csak közvetlenül, de közvetetten is segítsen csökkenteni nem csak a platformhoz csatlakozott körben, de az országos rendszer szintjén is. Ennek érdekében a platformhoz csatlakozó hagyományos és megújuló termelők kapacitásainak egy részét vagy egészét a platform az ún. rendszerszintű szolgáltatások biztosítására kívánja használni. Ezáltal megvalósul a rendszerszintű szabályozási kapacitások – a kiegyenlítő energiát biztosító egységek – kínálati oldalának bővítése, a versenyhelyzet erősítése, amelynek eredménye az árak csökkenésében nyilvánul meg. A konzorcium ambiciózus célja, hogy a szabályozási kapacitások piacára ne csak a hagyományos és megújuló energiatermelőket, de a kereslet oldali válasz nyújtására képes aktív felhasználókat, ún. prosumereket is sikeresen bevonja, hogy részt vehessenek az országos rendszer szintjén felmerülő rugalmassági igények kielégítésében.

Az elektrokémiai villamosenergia-tárolók néhány éve még csak kísérleti fázisban voltak, jelenleg pedig csak limitált számban találhatók meg az európai villamosenergia-rendszerekben. A konzorciumi tagok szándéka, hogy a projekt keretében megvalósított villamosenergia-tároló berendezéssel szerzett tapasztalataikkal a platformot felkészítsék nem csak elektrokémiai, de további, alternatív energiahordozókon alapuló (power-to-heat, power-to-gas) villamosenergia-tároló berendezések hatékony befogadására is.

Az egyes célkitűzésekből látható, hogy az újszerű technológiákon és innovatív szoftvermegoldásokon keresztül a projekt nem csak közvetlenül az említett iparági részterületek eredményeihez kíván hozzájárulni, hanem az elérendő innovatív szolgáltatások közvetetten kell, hogy támogassák az energiaátmenetet, a Tiszta Energia Csomag és a hazai Nemzeti Energia- és Klímaterv, valamint a Nemzeti Energiastratégia 2030 stratégiai anyagokban megfogalmazott célkitűzéseit. Ezen célok közé tartozik a megújuló, elsősorban naperőművi kapacitások intenzív térnyerése a hazai energiamixben, a források diverzifikációja, az importfüggőség csökkentése, valamint az ellátásbiztonság fenntartása és növelése. A Smart Aggregator szoftvercsomag és a GreenBalance platform alkotta szolgáltatás a részletezett célok teljesítésével jelentős és úttörő szerepet vállal abban, hogy a stratégia célok az elképzelt időtávokon, kompromisszummentesen nemcsak megvalósíthatók, de a hosszabb távú kitekintést figyelembe véve fenntarthatók is legyenek.

 

***

 

A pályázattal kapcsolatos hírek a Sajtószoba oldalon találhatók.

 

nkfia_hu.png