Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk

A www.dert.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

Szerzői jog

A www.dert.hu (továbbiakban: „Honlap”) a Dunamenti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:2440 Százhalombatta, Erőmű út 2.; cégjegyzékszám: 13-10-040106) (továbbiakban: „Dunamenti Erőmű Zrt.”) tulajdona. A Honlap - értve ez alatt, szöveget, tartalmat, software-t, videót, zenét, hangot, grafikát, fényképet, illusztrációt, műalkotást, nevet, logót, szolgáltatást és egyéb anyagot (továbbiakban: „Tartalom”) - szerzői jogi, védjegy és egyéb jogi oltalom alatt áll. A Tartalom magában foglalja mind a Dunamenti Zrt. saját tulajdonában lévő vagy ellenőrzött, mind pedig harmadik fél által a Dunamenti Erőmű Zrt. részére átadott vagy engedélyezett tartalmat.

A Honlapon szereplő tartalom másolása, adaptálása kizárólag a Dunamenti Erőmű Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A Dunamenti Erőmű Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A Honlap semmilyen része nem tehető más honlapon elérhetővé sem hiperlink formájában, sem másképp a Dunamenti Erőmű Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A feltételek értelmében Ön korlátozott joggal rendelkezik a Honlap használatát illetően. Nem áll jogában másolni, reprodukálni, újraszerkeszteni, megváltoztatni, terjeszteni, kiadni, megjeleníteni, előadni, módosítani, származtatott munka elkészítésére felhasználni, továbbadni vagy bármely módon hasznosítani a Honlapról szerzett információt, továbbá nem kínálhatja fel eladásra, vagy kereskedelmi célra a Honlapot és annak bármely tartalmát.

A jogellenes felhasználás szerződi jogi, polgári jogi, illetve büntető jogi következményeket vonhat maga után. Ön belegyezik abba, hogy írásban értesíti a Dunamenti Erőmű Zrt.-t, ha bármilyen engedély nélküli használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon vagy annak tartalmában.

Információk

A Dunamenti Erőmű Zrt. nem garantálja a Honlapon található adatok pontosságát, precizitását és hiánytalanságát, következésképpen semmilyen garanciát nem vállal a Honlapon található információk, időpontok pontosságára, vagy a tartalom teljességére vonatkozóan. A Dunamenti Erőmű Zrt. ugyanakkor megtesz minden tőle telhetőt annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon közölt minden tartalom és információ a feltöltés időpontjában pontos, precíz és hiánytalan legyen.

A Dunamenti Erőmű Zrt. nem vállal felelősséget a Honlapon található adat pontatlanságából vagy hiánytalan/helytelen közléséből, információtovábbítás késedelméből fakadó, valamint harmadik személy által tett, az említett adatok módosítását eredményező tevékenységből származó kár tekintetében.

A Honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Dunamenti Erőmű Zrt. nem vállal felelősséget a Honlapoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Dunamenti erőmű Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a Honlap felhasználásával információt szolgáltat a Dunamenti Erőmű Zrt. részére, elfogadja, hogy a Dunamenti Erőmű Zrt.-nek korlátlan joga van az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználni. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A Dunamenti Erőmű Zrt. nem vállal felelősséget harmadik fél által feltöltött tartalmakért, valamint az internet szolgáltatás vagy a számítógépes eszközök működéséért, amelyeket a Honlap megtekintéséhez használ.

A Dunamenti Erőmű Zrt. nem garantálja és nem vállal semmiféle kötelezettséget, hogy a Honlapon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek. A Dunamenti Erőmű Zrt. továbbá nem tudja biztosítani, hogy a Honlap kompatibilis az Ön számítógépével, mint ahogy azt sem, hogy a Honlap és/vagy a szerver hiba-, vírusmentes. A Dunamenti Erőmű Zrt. nem vállal felelősséget hibákért vagy károkért, amelyeket ezek a vírusok okoznak.

A Dunamenti Erőmű Zrt. a Honlapon megjelenő tartalom módosításának jogát fenntartja.

A Dunamenti Erőmű Zrt. továbbá fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket, bármikor megváltoztassa, módosítsa.

A pályázatok, illetve felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.