Tisztelt Látogatónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Adatvédelem

Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Dunamenti Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Dunamenti Erőmű Zrt.”) számára.

A Dunamenti Erőmű Zrt. bármely, a Honlap használata során a felhasználó által megadott vagy a Dunamenti Erőmű Zrt. tudomására jutott személyes adatok kezelése tekintetében a Dunamenti Erőmű Zrt. a MET Csoport tagjaként a személyes adatok védelméről szóló törvény előírásait, és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartja.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Dunamenti Erőmű Zrt.- hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Dunamenti Erőmű Zrt.  - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Amennyiben Ön ezen szolgáltatások igénybevétele során személyes adatait megadja, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Dunamenti Erőmű Zrt. a szükséges mértékben és az igénybevétel céljából nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felhasználása, továbbítása

A Dunamenti Erőmű Zrt. a tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé, kivéve ha:

  • a közzétételhez a felhasználó kifejezetten hozzájárul
  • a közzétételt jogszabály írja elő
  • illetve bármilyen vonatkozó jogszabály, jogszabály alapján lefolytatott eljárás megköveteli vagy valamely hatóság elrendeli.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Dunamenti Erőmű Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Dunamenti Erőmű Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • vevői szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról, különböző akciókról,
  • megrendelések, valamint az esetleges vevői reklamációk intézése. 

A Dunamenti erőmű Zrt.  - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Dunamenti Erőmű Zrt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Adatbiztonság

A Dunamenti Erőmű Zrt. a tudomására jutott személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint biztonságosan kezeli. A Dunamenti Erőmű Zrt. nem vállal felelősséget az Ön adatainak más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő kárért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik a felhasználás.

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Ön kérheti személyes adatainak törlését az gdpr@dert.hu-ra történő levél megküldésével. A Dunamenti Erőmű Zrt. minden tőle telhetőt megtesz a jogszabályokban előírt követelmények figyelembevételével, a kérés teljesítése érdekében.

Információ

Felhívjuk figyelmét, hogy a Dunamenti Erőmű Zrt. honlapján keresztül más vállalatok és szervezetek weboldalához is hozzáférése van. A Dunamenti Erőmű Zrt. nem vállal felelősséget sem az ezen oldalakon található adatok tartalmáért, sem ezek hitelességéért. Javasoljuk, hogy amennyiben ezeken az oldalakon kíván böngészni, tájékozódjon a weboldalt működtető szervezet adatvédelmi politikájáról.