Bevezetés

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a „mi”, „minket” és a ’Dunamenti” kifejezések alatt a Dunamenti Erőmű Zrt. értendő.

A Dunamenti Erőmű Zrt. elkötelezett a dert.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóinak személyes adatai védelme iránt.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a következő Adatvédelmi nyilatkozatot, amelyből megtudhatja, hogyan kezeljük azon személyazonosításra alkalmas, illetve személyazonosításra nem alkalmas információkat, amelyeket Ön a Weboldal meglátogatása útján megad (a továbbiakban: Információ).

A Dunamenti Erőmű Zrt., mint adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő típusú Információkat gyűjtenek és kezelnek az említett rendeletnek és jogszabályoknak megfelelő célokra, jogalapon és időtartamig, és ezen Információkat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, valamint a Dunamenti Adatvédelmi tájékoztatójában megjelölt címzetteknek továbbítják.

Adatkezelés

A Dunamenti nem gyűjt aktívan személyazonosításra alkalmas információkat a Weboldalakról, kivéve, ha Ön azokat kifejezetten és tudatosan megadja. Weboldalaink böngészése során bizonyos információk passzívan rögzítésre kerülhetnek. Követési technológiákat („cookie-k” vagy „sütik”) használunk, hogy például a böngésző típusára, az operációs rendszerre, metrikára és a földrajzi helyre vonatkozó adatokat gyűjtsünk, és megtudjuk, hogy a látogatók hogyan használják a Weboldalakat. A rögzített adatokat anonim módon használjuk fel. A sütikkel kapcsolatos további információkért tekintse meg Süti szabályzatunkat.

Elfogadás

A jelölőnégyzet bejelölésével Ön tudomásul veszi az Információk általunk végzett, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak, az Általános adatkezelési tájékoztatónak megfelelő kezelését.

Biztonság

A Dunamenti megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az Ön Információinak védelméről. Ennek keretében korszerű adattárolási és biztonsági technikákat alkalmazunk, annak érdekében, hogy megvédjük az Ön Információit a jogosulatlan hozzáféréssel, helytelen használattal és közléssel, jogosulatlan módosítással és megsemmisítéssel, valamint a véletlen elvesztéssel szemben. Valamennyi munkavállalónk és az általunk az Ön Információnak kezelésével megbízott harmadik felek is kötelesek megóvni az Ön által megadott Információk bizalmasságát.

Hozzáférés az Információkhoz

Amennyiben frissíteni szeretné az Ön által a Weboldalakon keresztül megadott valamely Információt, kérjük, írjon nekünk e-mailt a info@dert.hu címre.

Ha tájékozódni szeretne az Ön által a Weboldalakon keresztül részünkre megadott Információkról, jogosult arra, hogy ezekhez hozzáférjen; ehhez szintén a fenti e-mail-címen tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Kérjük, hogy a Weboldalakon keresztül megadott Információk Dunamenti által végzett kezelésével kapcsolatos további jogok tekintetében tekintse meg az Általános adatkezelési tájékoztatót is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Dunamenti fenntartja a jogot, hogy szükség szerint módosítsa a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítását a feltöltéssel közöljük, és azáltal válik hatályossá, hogy Ön azt a Weboldalon található jelölőnégyzet bejelölésével tudomásul veszi. A Dunamenti adatkezelési tevékenységeivel kapcsolatos további információkat az Általános adatkezelési tájékoztatóban talál.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2019. március 21. napjától hatályos.